NHẬT NAM DENTAL CLINIC

Scale 7 storey + 1 basement

Tại Bình Thạnh, TPHCM