Chương trình đạo tạo nội bộ của KACONS

Tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp là con người.
Kiến An coi yếu tố con người là nền tảng lớn nhất tạo nên sự thành công, vậy nên các chương trình đào tạo kỹ năng định kỳ cho nhân sự luôn được chú trọng về mục tiêu và chất lượng.
Trong giai đoạn này, tập thể Kiến An tham gia khóa huấn luyện về Kỹ năng quản lý, hướng đến mỗi nhân sự có thể nâng cao khả năng quản lý công việc
Điều hành bộ phận và nhân viên của mình, không chỉ để cống hiến cho Kiến An mà xa hơn nữa là để tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *